HYVINVOINTILOMIEN TIEDOTE KOTIEN PUOLESTA KESKUSLIITTOON TUETUISTA LOMISTA: Tarjoamme alustavasti Kotien Puolesta Keskusliitto ry:lle kolmea yhteistä ryhmälomaa vuodelle 2024. Hyvinvointilomat ry:n vuoden 2024 yhteistyölomien myöntämisessä joudutaan tekemään muutoksia edellisten vuosien käytäntöihin.

 Yhteistyölomia tullaan jatkossa myöntämään useamman järjestön ryhmille tai järjestöjen kattojärjestöille, jotta tuettujen lomien kohderyhmä olisi riittävän iso. Syynä tähän muutokseen ovat rahoittajamme STEA:n kiristyvät ohjeistukset, joiden mukaan lomajärjestöjen tulee korostaa lomien myöntämisessä entistä enemmän ensikertalaisuutta. Tuettua lomaa ei myönnetä toistuvasti samoille hakijoille. Henkilökohtainen tuettu loma voidaan myöntää enintään kolme kertaa kymmenen vuoden aikana. Lomia ei myönnetä peräkkäisinä vuosina.

 Kaikkien tuetuilla lomilla olleiden aiempien lomien ajankohdat näkyvät kaikille lomajärjestöille ja

vaikuttavat tuettujen lomien myöntämiseen.

 Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n tuetut lomat vuodelle 2024

Teidän ei tarvitse erikseen ilmoittaa Hyvinvointilomat ry:lle sitä, mille alla mainituista lomista yhdistyksenne jäsenet tulevat hakemaan. Kaikki alla ilmoitetut kolme lomaa ovat avoimesti haettavissa. Loman hakijat voivat valita hakemukselleen 1-3 lomatoivetta.

Lomakohde: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Loman ajankohta: 6.-11.5.2024
Lomateema: Hyvänmielen loma
Loman omavastuuosuus: 125€/hlö/5 vrk
Lomaryhmän koko: noin 30 henkilöä
Loman hakuaika: 6.12.2023 – 6.2.2024

 Lomakohde: Lomakoti Tammilehto       LISÄYS: sijaitsee Rymättylässä
Loman ajankohta: 24.-29.6.2024
Lomateema: Yhdessä enemmän
Loman omavastuuosuus: 100€/hlö/5 vrk
Lomaryhmän koko: noin 30 henkilöä
Loman hakuaika: 27.11.2023 – 26.3.2024

 Lomakohde: Imatran Kylpylä
Loman ajankohta: 18.-23.8.2024
Lomateema: Muistiloma
Loman omavastuuosuus: 130€/hlö/5 vrk
Lomaryhmän koko: noin 30 henkilöä
Loman hakuaika: 17.3.-19.5.2024

Tuetut lomat sisältävät majoituksen jaetussa kahden hengen huoneessa, täysihoidon ruokailut ja ohjattuun lomaohjelmaan osallistumisen.

Lomienne kohderyhmä
Pienituloiset aikuiset, joilla ei muuten ole mahdollisuutta järjestää itselleen kodin ulkopuolista lomaa.
Lomalle hakeminen ei edellytä Kotien Puolesta -yhdistyksen jäsenyyttä.


Lomalle hakeminen
Jokainen tuetulle lomalle hakeva henkilö lähettää hakuajan päättymiseen mennessä oman hakemuksensa joko sähköisesti Hyvinvointilomat ry:n kotisivujen kautta tai täyttää paperisen hakulomakkeen. Paperiset lomakkeet postitetaan Hyvinvointilomat ry:n toimistoon.
Lomaa voi hakea hakuaikana sähköisesti osoitteessa: https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/HYVINVOINT/ tai paperisella hakulomakkeella. Paperisia lomakkeita voi tulostaa osoitteesta: https://hyvinvointilomat.fi/hae-lomalle/ tai tilata postitse ottamalla yhteyttä Hyvinvointilomat ry:n toimistoon. Huomioittehan, että lomanne näkyvät sähköisessä haussa vain hakuaikana.

 Lisätietoja tarvittaessa, Raija Hautaoja p. 0400 535 483.